Tribal jaar D.A.P.per

Leer Dansen met je Automatische Piloot in een tribe voor een jaar

Samen ontdekken wie je werkelijk bent!

In onze individualiserende maatschappij ontlenen we onze identiteit aan (meestal grotere/machtigere) mensen die ons bekijken door de mal van diezelfde maatschappij. In- of uitsluiting is vaak afhankelijk van je mogelijkheid om in die mal te passen. Insluiting, erbij horen, geeft een gevoel van zekerheid dat zo basaal is, dat het voldoet aan de basisbehoefte van zekerheid: na zuurstof, eten en drinken onze belangrijkste basisbehoefte! Maar de mal van de maatschappij waar we aan moeten voldoen is dusdanig standaard dat je ware zelf wel deuken op mòèt lopen wil je erin proberen te passen… Ik noem dit gelijkheid in ongelijkwaardigheid. Want zelfs al pas je in die mal, je komt niet zomaar hoger in rang.

In een tribe is dit precies omgekeerd: er is ongelijkheid in gelijkwaardigheid! Met andere woorden: iedereen is uniek (weg met die mal) en toch van dezelfde rang: lid van deze tribe. Wat er dan gebeurt is dat je automatische piloot (alles wat je als vanzelf doet om binnen die mal te passen) heel zicht- en voelbaar wordt. Als een te krappe jas die uit mag. Wat een vrijheid! En dat binnen een tribe van mensen die hetzelfde ervaren. Dit geeft ons stresssysteem een dusdanige geruststelling dat we uit de kokervisie kunnen stappen die gepaard gaat met de stress van het passen in een te standaard plaatje. En dan ziet de wereld er ineen heel anders uit! Er komt ruimte om uit te deuken en rond te kijken. En dan zie je je tribe: een groep mensen die ook hun oogkleppen af hebben kunnen doen en je dus zien voor wie je bent. Mensen met wie je kunt dansen met die automatische piloot, kunt spelen met alle mogelijkheden. Een tribe aan wie je je dus werkelijk kunt spiegelen en je ware identiteit kunt ontdekken en bouwen.

In dit jaar komen al mijn werkvelden samen: het is een jaar waarin we als tribe samen ontdekken hoe het is om gelijkwaardig maar uniek samen te zijn, waarin we samen ons bewustzijn meetbaar verbreden, door onze stressprogrammering te resetten, naar onze betekenisgeving te kijken en zo actief samen verwerken wat ons in de weg staat om helemaal te zijn wie we zijn. Waardoor we samen van ‘het leiden van je leven’ naar ‘het creëren van je leven’ gaan. Ga je mee op die reis?

Herken je dit?

Je wilt na de Tribe workshop meer stammen in je leven en wil je dat niet alleen hoeven vormgeven.
Je bent je, na jaren zelfontwikkeling, bewust dat iets je soms toch nog tegen houdt.

Je leeft zoveel mogelijk vanuit liefde, en als dat toch even niet lukt, zou je graag samen met vertrouwde anderen kijken naar wat er dan helder mag worden.

Je wilt meer ervaring opdoen met het innemen van (of omgaan met mensen in) bepaalde stamposities.

Je hebt behoefte aan een stam om je heen bovenstaande samen mee aan te gaan.

Verbeter de wereld, doe het samen!

Hoe zou het zijn om samen uit de kreukels van het leven te komen? Om onze ware kwaliteiten te ontdekken en te leven zodat we samen kunnen spelen met wie we werkelijk zijn? Om van ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ naar ‘verbeter de wereld, doe het samen’ te gaan? Kan je je voorstellen om een jaar lang (en wie zegt dat het daarna moet stoppen?) in een tribe-verband te duiken waarin er mag zijn wat er aan de orde is? Waarin we actief de rust nemen om te kunnen dansen met onze automatische reacties, te spelen met onze gewoontes, en onze levensverhalen samen te (her-)schrijven op een speelse manier? Zodat we het leven samen en los van elkaar op een hele nieuwe manier kunnen ervaren?

Stap in de D.A.P.per tribe, en ervaar:

een diepgaande verbinding met jezelf en je tribegenoten
de gemoedsrust die die verbinding geeft
hoe je gemakkelijk zelf en samen oude patronen verandert door deze veilige omgeving
de ruimte van wat er dan mogelijk wordt
een veilige plek om samen met die mogelijkheden te spelen!

De belofte van het D.A.P.per Tribal jaar:

Een steeds diepere rust en ontspanning in wie je bent èn bij wie anderen zijn. Door:
Het resetten van je stressprogrammering, waardoor je grip krijgt op je automatische reacties, je dieper kan ontspannen en steeds beter in het hier en nu kunt blijven,
Het zelf en samen herschrijven van belemmerende overtuigingen en zienswijzen die we allemaal onbewust hebben ontwikkeld,
De diepe verbinding die je leert creëren met jezelf, je tribegenoten èn met andere mensen. Zodat je ook op andere gebieden in je leven tribes kunt stichten.

Belangrijkste voordelen

Het jaar bestaat uit 4 weekenden, afgewisseld met 4 losse dagen in centrum Athanor in Lochem, in het groene grensgebied van de Achterhoek en Twente. Dit centrum is gevestigd in een voormalige boerderij tussen de velden, naast groot landgoed. Een ideale plek om ons even terug te trekken van alles wat de maatschappij voorschrijft en ons te focussen op een andere manier van verbinden met onszelf en elkaar.

Tussen de bijeenkomsten door is er regelmatig contact met je tribegenoten, je buddy en met Karin zodat wat er tijdens de tribedagen ontstaat en uitgedeukt wordt makkelijker mee genomen kan worden je dagelijks leven in. Het jaar is naar behoefte uit te breiden met 1 op 1 sessies (voor het uitdeuken van diepre deuken). Of dit nodig is, en wat jij ongeveer kunt verwachten tijdens deze reis, wordt voorafgaand aan het tribaljaar in kaart gebracht tijdens een bewustzijnssessie (intake) n.a.v. een persoonlijke Ervaring-O-Scoop.

Wat gaan we doen?

Net als tijdens de TRIBE! Dagworkshop zullen we vooral werken met het fenomeen ‘tribe’. Hoe verhouden we ons tot elkaar? Waar verschillen we? En vooral: hoe balanceren we onze gelijkwaardigheid? Wie neemt welke positie in? Hierdoor ontstaat een hechte en veilige groep, waarin we kunnen gaan spelen met onze stamposities, dingen uit kunnen proberen en samen kunnen helen wat ons niet langer dient. Zowel op het persoonlijke vlak, als in het veld van de tribe.

Dit doen we aan de hand van de blauwdruk van de stam en andere, minstens even krachtige blauwdrukken (allen gebaseerd op het sjamanistische wiel). We gaan actief aan de slag met het creëren van ons leven en het veranderen van onprettige terugkerende ervaringen. D.m.v. oefeningen, spel, energetisch werk, dans, stamposities, en grotere processen zoals het resetten van je stressprogrammering (want als er iets onze ervaring en verbinding beïnvloedt is dat het wel!).

Daarnaast is er veel ruimte om te zijn met elkaar en met wat er gebeurt. Dat is steeds anders, want we zijn allemaal in ontwikkeling. Zo ervaren we hoe het is om in een stam te zijn. Wat dat vraagt en vooral ook wat dat oplevert. Hoe (en waar in de stam) we ontwikkelen en waar de balans zit. Natuurlijk zal dat voor iedereen verschillend zijn, maar wat het mooie is aan een echt gelijkwaardig verbonden stam is dat het gemeenschappelijke bewustzijn van de tribe meetbaar tot boven de 1000 (punten op de aangepaste schaal van Hawkins, zie hiernaast/-boven) stijgt! Met andere woorden: dingen die je in je eentje schijnbaar onmogelijk kunt transformeren zijn in een tribe veel makkelijker onder ogen te komen en los te laten. Je hoeft het immers niet meer alleen te dragen. Waar jouw blinde vlekken en pijnpunten zitten, breng ik voorafgaand en tijdens het jaar voor je in kaart. Is er iets wat meer tijd kost, dan kunnen we daar in een uitgebreide 1-op-1 sessie samen dieper op in gaan als je dat wilt (zie ook verderop). Op die manier kunnen we samen gaan dansen met onze automatische piloot. En natuurlijk met elkaar!

De ‘planning’:

Het sjamanistische of levenswiel ligt stiekem het hele jaar onder alles wat we doen. Dus ook onder de de planning: de weekenden (ongeveer midden in het seizoen, de sleutelpositiedata) en losse maandagen (ongeveer rond de seizoenswisselingen, de windrichtingen) zijn over het jaar verdeeld zodat we thematisch logisch mee gaan met waar we zijn in het jaar. En natuurlijk zal het wiel ook de basis vormen van elk weekend, elke dag en elk blok. In deze ‘planning’ is er vooral ook veel ruimte voor wat er in het moment ontstaat:

Winterweekend: We starten het jaar op het punt van de conceptie, de plek van de Vertolker, en stappen bewust deze nieuwe fase in. We creëren onze stam samen en werken met onze stem (maken o.a. een stamlied), spreken uit wat er leeft. Deels is dat wat we willen creëren (voor dit jaar) en deels wat ons tegenhoudt om dat te doen. We gaan spelen met deze paradox en het verschil ontdekken tussen gezonde tegenkracht en ongezonde druk (stress). We beginnen samen met het resetten van ons stresssysteem. 
Begin van de lente: vandaag kijken we naar wat er door ons heen geboren wil worden.
Lenteweekend:
De lente brengt ons bij de rebelse plek van de Vernieuwer. We zullen alles anders willen doen, en gaan dus spelen onze gewoontes. Waarom doen we wat we doen? En wat is het effect van wat we doen? Willen we dat effect? Wat willen we vernieuwen? En vooral: kan dat speels?
Begin van de zomer: vandaag is de langste dag van het jaar, het zuiden, we ondernemen actie vanuit het Lenteweekend. De zomervakantie geeft vaak ruimte om patronen echt even los te laten. En in de nazomer helpt het veld van de volwassenen al die onstuimigheid te kaderen naar nieuwe gewoontes om te helpen creëren waar we in de lent toe geïnspireerd zijn, zodat we het echt gaan doen en beleven.
(Na)zomerweekend: Dit weekend brengt ons bij de plek van de Verbinder, de leider in onszelf. Vanuit hier overzien we wat we hebben gedaan en waar we heen gaan. Wat er nog nodig is, en welke verbindingen we nog kunnen leggen. We gaan aan de slag met de verhalen die we onszelf en elkaar vertellen. Zijn dat helpende of beperkende verhalen? Wat valt er te herschrijven? Wat willen we in de wereld zien? Wat hebben we te vertellen? 
Begin van de herfst: vandaag kijken we naar onze verhalen en hoe en waar we die kunnen vertellen.
Herfstweekend: Dit weekend brengt ons bij de plek van de Verwerker (Sjamaan). Wat mogen we loslaten, wat mag er verwerkt worden? En hoe doen we dat? Samen verkennen we het gebied van onze voorouders. We (leren) werken met energie, spelen met wat er dan gebeurt en ontvangen boodschappen van onze voorouders. 
Begin van de winter: vandaag ronden we ons gezamenlijke jaar af. Laten los wat klaar is, en stappen het Noorden in voor rust en bezinning om leegte te maken voor dat wat volgend jaar geboren wil worden.

Data 2020:

Winterweekend: donderdag 6 februari 17.00 uur (inclusief diner)zaterdag 8 februari 17.00 uur.
Begin van de lente: Dinsdag 24 maart, 9.30 uur – 21.30 uur.
Lenteweekend: 
vrijdag 1 mei 19.30 uur – zondag 3 mei 17.00 uur.
Begin van de zomer: zondag 21 juni, 9.30 uur – 21.30 uur.
Zomerweekend: zaterdag 5 september 19.30 uur – maandag 7 september 17.00 uur.
Begin van de herfst: maandag 21 september 9.30 uur – 21.30 uur.
Herfstweekend: zaterdag 14 november 19.30 uur – maandag 16 november 17.00 uur.
Begin van de winter: zondag 13 december 9.30 uur – 21.30 uur.

Het is onze missie…

…om breedbewuste mensen gelijkwaardig bijeen te brengen en te verbinden als tribes, zodat we samen ons oertrauma kunnen verwerken en onze relaties, met elkaar, met de planeet en met alles wat daarop leeft, duurzaam kunnen herstellen.

Versa betekent draaiing, omkering, omwenteling, terug (vice versa). Voor mij staat dat voor het steeds opnieuw veranderen van perspectief, de dingen van verschillende kanten bekijken, samen door transformatie gaan en ‘terug’ naar een balans in het leven op aarde.

Intake, een bewustzijnssessie

Bewustzijn is voor mij ‘de mogelijkheid om te ervaren’. En de ervaring leert dat iedereen af en toe alles kan ervaren (piekervaringen) en op sommige gebieden gewoon echt niet door heeft wat er gebeurt en dus niks ervaart (blinde vlekken). Tijdens een bewustzijnssessie breng ik je bewustzijn in kaart op de eerste 16 velden van de Ervaring-O-scoop. Zo zien we in grote lijnen op welke gebieden je in welke mate bewust bent. Samen met jouw antwoorden op een vragenlijst die je van te voren invult kunnen we samen goed inschatten wat je tijdens het Tribal Jaar D.A.P.per kunt verwachten tegen te komen. Zo kijken we of het jaar bij je past en zo ja, welke intensiteit van begeleiding we samen verwachten dat je nodig hebt. Pas aan het eind van deze bewustzijnssessie besluit je definitief of je deelneemt of niet. Besluit je deel te nemen, dan meet ik de overige velden van je Ervaring-O-scoop ook voor de start van het jaar, en gedurende het jaar om samen te volgen hoe het met je gaat.

Hoe gaat de intake in z’n werk?

 • We maken een afspraak of je hebt je ingeschreven op een datum en tijd tijdens de TRIBE! workshop. Daarnaast spreken we ook af of de intake bij mij aan de keukentafel of via Skype of Facetime plaatsvindt.
 • Ik stuur je een vragenlijst die je voor ons gesprek beantwoord. Dit kost even wat tijd om in te vullen.
 • Daarna meet ik je bewustzijn op de 16 hoofdvelden van de Ervaring-O-Scoop (dus (nog) niet op alle combinatie-velden).
 • Wat de Ervaring-O-Scoop en jouw antwoorden op de vragenlijst bespreken we tijdens de afgesproken sessie van ongeveer 90 minuten. Dit gesprek is een vrijblijvende wederzijdse verkenning: het is mogelijk om je aan te melden voor het Tribal Jaar DAPper, maar dit hoeft niet.
 • Desgewenst bel ik je na een week nog een keer kort om te vragen hoe het nu met je is en de vragen te beantwoorden die je misschien nog hebt gekregen.
Via het ene bewustzijnsveld wordt ik me bewust van dingen in het andere veld. Zodat ik weet dat ik blokkades van meerdere kanten kan benaderen en oplossen. Hierdoor verschuiven er echt dingen in mijn ervaring. 
Karin, wat jij doet is zo anders dan wat de rest van de wereld aanbiedt. Dit is verder buiten de kaders dan welke andere manier dan ook. Jouw werk opent meerdere wegen naar waar het probleem zijn oorsprong vindt. En ik ervaar iedere invalsweg weer als een extra kans om er iets aan te kunnen doen. Niet alle deuren zitten dicht, er is er altijd wel eentje open, en dan weet jij hem te vinden.
Bart

zelfstandig ondernemer

Mijn achtergrond

Achteraf gezien heb ik mijn hele leven de dingen al van alle kanten willen bekijken. Bij ruzies hadden voor mij beide partijen ‘gelijk’, en bestonden er naast die twee standpunten nog wel meer ‘waar-heden’ (plekken om vanuit, van’waar’ je kunt spreken en kijken). Een eigenschap die ik gescherpt heb tijdens mijn opleiding en werk als scenarioschrijver. In films hebben de personages tenslotte ook allemaal een andere point of view. Naast het schrijven ben ik door mijn vader, op ambachtelijke wijze, opgeleid in energiewerk, uitgebreide psychosociale basiskennis en traumaverwerking. Sindsdien (2010) heb ik mijn praktijk aan huis waarin ik diverse mensen begeleid. Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan naar bewustzijn en dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dit heeft mij geleid tot het ontwikkelen van de Ervaring-O-Scoop, die voor mij de leidraad is geworden als ik 1-op-1 met mensen werk.

Toen ik tijdens dit onderzoek er achter kwam dat ik eigenlijk alleen het individuele bewustzijn in kaart kon brengen, en dat veel (psychosociale) problematiek en trauma juist vanuit de groep en het intermenselijke voorkomen, ben ik op onderzoek gegaan naar tribe. Wat maakt dat wij als mensen ons individueel denken te gedragen terwijl we toch ‘groepsdieren’ zijn? Wat maakt ons dan een groep, een tribe? En hoe verhouden we ons tot elkaar? Wat verstoort en herstelt de balans? De TRIBE! workshop, met de blauwdruk van de tribe en de verschillende stamposities, is daar het resultaat van. En het Tribal Jaar D.A.P.per gaat daar nog een stap verder in: hierin combineer ik mijn kennis en ervaring over het individuele bewustzijn met mijn zes jaar ervaring met tribe. Eigenlijk gaan we een jaar lang samen het experiment aan om te kijken wat er dan gebeurt. De voorspellingen zijn in ieder geval gunstig: gemeten op de Ervaring-O-Scoop stijgt het individuele bewustzijn in een tribe naar boven de 1000, waardoor we makkelijker oud zeer kunnen loslaten en verwerken, en steeds meer samen kunnen ZIJN, in al haar facetten. Ik kijk er heel erg naar uit dit avontuur samen aan te gaan!

DIT TRIBAL JAAR IS NIET VOOR IEDEREEN!

Dit jaar is voor mensen die de TRIBE! workshop hebben gedaan en daar meer van willen. Voor mensen die al geruime tijd bezig zijn met zelfontwikkeling en dat naar een hoger level willen tillen. Mensen die gewend zijn om naar hun eigen doen en laten te kijken, en die, met mensen die dat ook doen, samen willen spelen en ontdekken wat hun/onze rol is op weg naar een betere wereld voor ons alemaal.

Vereisten voor deelname aan het D.A.P.per Tribal Jaar:

 • Deelname aan minstens 1 TRIBE! dagworkshop.
 • Intakegesprek van anderhalf uur, dat bestaat uit een bewustzijnssessie en uit een gesprek waarin we samen kijken of dit jaar echt bij je past en wat je ongeveer kunt verwachten aan te ontdekken blinde vlekken. Dit gesprek vindt plaatst aan de hand van een deel van je Ervaring-O-Scoop en een vooraf ingevulde vragenlijst. Het is gratis voor mensen die de workshop hebben gedaan en serieus nadenken over D.A.P.per.
 • Bereidheid en zin om je te verdiepen in tribe, in je tribegenoten en in hoe je zelf in elkaar steekt.
 • Het voldoen van het cursusgeld.

Je weet heel goed wat je wilt, en behoeften verschillen. Daarbij is dit jaar een reis die we samen aangaan. Ik ben uitgegaan van de vraag: hoe hou ik ook bij de prijs rekening met onze verschillen en ga ik toch voor gelijkwaardigheid? (Eigenlijk niet te doen in een maatschappij waarin geld heel vaak de drijfveer is…) Daarom kan je bij het volgen van het Tribal Jaar D.A.P.per kiezen uit drie soorten bagage. Niet om onderscheid te maken tussen arm en rijk, maar om te kunnen voldoen aan het verschil in behoefte. Tijdens je intake-gesprek verwacht ik duidelijk aan te kunnen geven welk type bagage het beste bij jou past.

Je weet wie je bent en wat je kan. Je bent bezig je dromen te realiseren en biedt de uitdagingen die je tegenkomt het hoofd. Je zit dus meestal niet lang vast, omdat je je al ongeveer een decennium bezig houdt met het ontwikkelen van jezelf. Je wilt graag een tribe voor een jaar om je die manier van verbinden helemaal eigen te maken, zodat je het overal kunt gaan toepassen.

Handbagage

Je krijgt:

 • deelname aan alle gezamenlijke trainingsdagen en -weekenden
 • toegang toe de geheime facebookgroep van onze tribe
 • het cursus materiaal digitaal
 • telefonische hulp (bellen/app) als je toch vast komt te zitten.
 • Max. 1 sessie met Karin (3 uur, 1-op-1).

€ 3125,-

Inclusief alle bovenstaande, de overnachtingen, maaltijden, koffie, thee, water, fruit en btw. En met de early-bird korting van 20% betaal je tot en met september 2019 maar

€ 2500,-!

Dat is een korting van € 625,-!

Je weet wie je bent en hebt wel een aardig idee van waar je op vast loopt, welke dromen je nog niet gerealiseerd krijgt. Je wilt graag een tribe voor een jaar om je mee te verbinden en samen te groeien. Je wilt graag wat extra steun als je iets op te ruimen hebt wat even meer tijd en aandacht vraagt. Je verwacht dat een paar keer nodig te hebben.

 Bagage

Je krijgt:

 • deelname aan alle gezamenlijke trainingsdagen en -weekenden
 • toegang toe de geheime facebookgroep van onze tribe
 • het cursus materiaal digitaal
 • telefonische hulp (bellen/app) als je toch vast komt te zitten.
 • Max. 3 sessies met Karin (3 uur, 1-op-1).

€ 3907,-

Inclusief alle bovenstaande, de overnachtingen, maaltijden, koffie, thee, water, fruit en btw. En met de early-bird korting van >20% betaal je tot en met september 2019 maar

€ 3125,-!

Dat is een korting van € 782,-!

Je weet steeds beter wie je bent en je hebt wel een beetje een idee waar je op vast loopt, welke dromen aan de horizon op je liggen te wachten. Je wilt dolgraag een tribe voor een jaar, want je voelt hoe fijn die basis is en dat die je heel veel zal brengen. Je wilt graag extra hulp bij het helder krijgen en opruimen van wat je nou eigenlijk tegen houdt/Je hebt helder wat je tegenhoudt, maar het is véél…


Extra Bagage

Je krijgt:

 • deelname aan alle gezamenlijke trainingsdagen en -weekenden
 • toegang toe de geheime facebookgroep van onze tribe
 • het cursus materiaal digitaal
 • telefonische hulp (bellen/app) als je toch vast komt te zitten.
 • Max. 5 sessies met Karin (3 uur, 1-op-1).

€ 4884,-

Inclusief alle bovenstaande, de overnachtingen, maaltijden, koffie, thee, water, fruit en btw. En met de early-bird korting van >20% betaal je tot en met september 2019 maar

€ 3907,-!

Dat is een korting van € 977,-!

N.B.: alle bovenstaande prijzen zijn op basis van een tweepersoonskamer. Er zijn beperkt eenpersoonskamers beschikbaar tegen een meerprijs van €40,- per weekend.

Hoe werkt de betaling?

Als je besluit je overweegt deel te nemen aan het Tribal Jaar D.A.Pper, en je hebt de TRIBE! dagworkshop gevolgd, dan is de intake je eerste stap. Deze is gratis. En je kunt je hieronder daarvoor opgeven.
Als we tijdens de intake samen besluiten dat dit jaar iets voor jou is, en je besluit deel te nemen, dan kan je betaling op verschillende manieren voldoen:

 • In een keer, voor aanvang van het jaar.
 • In vier termijnen, steeds voor een weekend van het jaar (vóór 5 februari, 30 april, 4 september en 14 november). Dit is een kwart van het totaalbedrag verhoogd met €5,- per termijn.

Betalen gaat via een factuur (zelf overmaken) of via een iDeal betaallink. Wat jij het prettigst vindt.

Waar vindt het jaar plaats?

Alle weekenden en losse maandagen vinden plaats in centrum Athanor, in Lochem, in het groene grensgebied van de Achterhoek en Twente. Een plek met rustige ruimtes en slaapkamers, midden in de natuur, waar we zowel binnen als buiten rond een vuur kunnen zitten als we dat willen. Centrum Athanor heeft haar eigen labyrinth en stenencirkel op een groot stuk land waar we samen echt op onze eigen grond kunnen zijn. Op heldere nachten kan je de sterren er haast plukken.

De eventuele 1-op-1 sessies vinden op afspraak plaats in mijn praktijk aan huis in Deventer, vlak bij de A1 en station Colmschate. (Als de afstand een probleem is kunnen de sessies in sommige gevallen ook via Skype.)

Annuleringsregeling

Als je tijdens of na de intake eenmaal besloten hebt dat je mee wil doen, en je staat ingeschreven, dan ga ik er vanuit dat je komt. Zie ook onze algemene voorwaarden. Mocht er zicht iets onverwachts voordoen, neem dan contact op. Dan kijken we samen naar wat er mogelijk is.

Gemaakte afspraken voor 1-op-1 sessies kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos verzet worden naar een ander moment.

Ik wil een bewustzijnssessie/intake voor het Tribal Jaar D.A.P.per!

1 + 6 =

Dit is ZO GAAF! Ik begrijp eindelijk wat er speelt. Je hebt me echt onnoemlijk veel inzicht gegeven… Dank je wel, Karin!
Ann Dellink

Fascinerend om te zien dat jij mijn ervaringen, als bewustzijn kunt meten in cijfertjes. En zodoende in kaart kunt brengen. Het klopt gewoon. Het maakt volkomen duidelijk wat mijn volgende stappen zijn. Daarbij maken jouw open hart, helderheid en enthousiasme een weg vrij om bepaalde persoonlijke uitdagingen vol vertrouwen tegemoet te treden.
Karin, jouw energie en je bewustzijn is heel uitnodigend, waardoor het heel gemakkelijk is om met jou naar andere levens of realiteiten te reizen. Je maakt het vanzelfsprekend. En tijdens zo’n reis weet je feilloos de weg, waardoor er sluiers oplossen en ik weer een tree dieper kan zakken. Vol vertrouwen. Ook de praktische vaardigheden die je meegeeft ervaar ik als heel behulpzaam om innerlijke veranderingen te ondersteunen. Dank je wel!
Floor Snoeijer

Journey Therapeut, Praktijk voor Journeytherapie

Pin It on Pinterest

Share This