Klachten

Heb je een klacht over Versa?

Wij doen ons uiterste best om ten alle tijden naar beste inzicht, vermogen, eer en geweten te handelen. Desalniettemin kan het natuurlijk gebeuren dat we iets doen dat u reden tot klagen geeft. We zijn tenslotte allemaal mensen. Mocht dit het geval zijn, neemt dan alsjeblieft contact op en vertel of mail ons je klacht. Wacht hier niet te lang mee. In onze Algemene Voorwaaden staat dat je officieel je ‘klacht schriftelijk en zo spoedig mogelijk (in), uiterlijk binnen 14 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 14 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht.’ in moet dienen. In de praktijk kijken we niet op een dagje. Maar wacht niet te lang. Want hoe langer hetgeen je dwars zit de tijd krijgt, hoe dwarser het vaak gaat zitten. En waarom zou je wachten? Wij zijn hele redelijke mensen, dus we horen graag van je. Ook als het ietsje langer geleden is dus.  Na je bericht zullen wij binnen 5 werkdagen contact opnemen om te kijken of we de klacht samen op kunnen lossen.

Mocht je dat al gedaan hebben en komen we er ècht niet samen uit èn ben je klant bij Versa, dan kan je jouw klacht indienen bij Quasir. Zij zullen dan hun best doen om tussen ons te bemiddelen. Mocht dat ook niet werken (dat verwachten wij echt niet, maar we sluiten ook niks uit), dan wordt het ‘een geschil’ en neemt een geschillencommissie van Stichting Zorggeschil de zaak in behandeling. Via de link kan je (als de bovenstande stappen zijn doorlopen) bij hen een aanvraag doen hiervoor. Deze stappen staan in officiëlere taal ook in onze Algemene Voorwaaden. Heb je vragen over deze klachtenregeling, stuur dan gerust een mailtje naar info@versa.nu 

 

Pin It on Pinterest

Share This