Disclaimer

Algemeen

Versa, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 08155664, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.versa.nu.
Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.
Versa streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.
Versa aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.
Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Versa niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.
Versa heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in bewustzijn, bewustzijnsgroei en het veranderen van zich herhalende niet productieve ervaringen te informeren over de bijdrage die het in kaart brengen van het bewustzijn, het resetten van persoonlijke programmering of het non-medicinaal reizen binnen bewustzijn in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren
aan het ruimer en prettiger ervaren van het leven op diverse manieren. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en invalshoeken op hierboven genoemde onderwerpen in de breedste zin van het woord.
Versa kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts, psycholoog, psychiater of andere deskundige te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke psychische, fysieke en emotionele gezondheidssituatie. Aan de berichtgevingen die Versa publiceert kun je geen rechten ontlenen en je kunt deze niet beschouwen als een aanbeveling om (geestes-)ziektes te behandelen.

Meten van Bewustzijn middels de ervaringoscoop

Versa heeft gebaseerd op gewaardeerd werk van o.a. David R. Hawkins, Peter Russell, Krijn Koetsveld en Rupert Sheldrake, een geheel eigen methode ontwikkeld om bewustzijn te meten, de ervaringoscoop. Geen van de op deze website genoemde mensen, noch Versa of diens medewerkers, is op welke wijze dan ook aansprakelijk voor schade of letsel voortkomend uit het meten van wiens bewustzijn dan ook middels deze methode. De ervaringoscoop is een meetmethode gebaseerd op het fysiek voelen van onzichtbare energieën en sferen in een sjamanistische staat van bewustzijn en het mentaal doorkrijgen van informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

Visie

Versa is een bedrijf dat zich tot doelstelt om het algemene bewustzijn op aarde te vergroten, zodat mensen vreedzamer met elkaar om kunnen gaan. Daartoe kunnen soms verschillende meningen naast elkaar worden gezet of uitgelicht. Het is onze bedoeling hiermee aan te geven dat er meerdere visies op eenzelfde feit, persoon of gebeurtenis kunnen zijn. De betreffende meningen zijn altijd voorbeelden van zienswijzen. Het is nooit onze bedoeling om mensen te kwetsen of emotioneren. Mocht dit toch gebeuren willen wij u vragen de geuite mening als ‘een mening’ te beschouwen en je deze niet persoonlijk aan te trekken. Daarnaast willen we je uitnodigen jezelf gerust te stellen dat wat er waar dan ook geschreven staat niet de waarheid is, een glaasje water te drinken en je af te vragen waarom je zo’n aanstoot nam aan deze mening. We zijn allemaal mensen.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer? Deze kun je e-mailen naar: info@versa.nu

wijzigingen

Versa behoudt zich het recht voor om haar disclaimer aan te passen. Check deze daarom regelmatig op wijzigingen.

De laatste wijzigingen hebben wij op maandag 19 december 2016 doorgevoerd.

Pin It on Pinterest