Disclaimer

Algemeen

Versa, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 08155664, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.versa.nu.
Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.
Versa streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.
Versa aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.
Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Versa niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.
Versa kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts, psycholoog, psychiater of andere deskundige te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke psychische, fysieke en emotionele gezondheidssituatie. Aan de berichtgevingen die Versa publiceert kun je geen rechten ontlenen en je kunt deze niet beschouwen als een aanbeveling om (geestes-)ziektes te behandelen.

Visie

Versa is een bedrijf dat zich tot doelstelt om het algemene bewustzijn op aarde te vergroten, en mensen op een duurzame authentieke manier met elkaar te verbinden, zodat mensen vreedzamer met elkaar om kunnen gaan.

Daartoe kunnen soms verschillende meningen naast elkaar worden gezet of uitgelicht. Het is onze bedoeling hiermee aan te geven dat er meerdere visies op eenzelfde feit, persoon of gebeurtenis kunnen zijn. De betreffende meningen zijn altijd voorbeelden van zienswijzen. Het is nooit onze bedoeling om mensen te kwetsen. Mocht iets op deze site je desondanks toch kwetsen of van streek maken, dan willen wij je vragen de geuite mening als ‘een mening’ te beschouwen en je deze niet persoonlijk aan te trekken. Daarnaast willen we je uitnodigen jezelf gerust te stellen met de gedachten dat wat er, waar dan ook, wereldwijd, geschreven staat niet de waarheid is. En om daarna een glaasje water te drinken en je af te vragen waarom je zo’n aanstoot nam aan deze mening. We zijn allemaal mensen en in de visie van Versa is ieder mens uniek èn gelijkwaardig aan alle anderen. Jij dus ook. 

Vragen of klachten

Mocht je na het lezen van bovenstaande visie nog steeds vinden dat er iets niet door de beugel kan, laat het ons dan weten. Vragen beantwoorden we met plezier. En ook klachten zijn helemaal welkom. We kijken dan graag samen met je wat er wederzijds te leren is van hetgeen je te beklagen hebt. Dus neem vooral contact op!
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze disclaimer? Deze kun je e-mailen naar: info@versa.nu

wijzigingen

Versa behoudt zich het recht voor om haar disclaimer aan te passen. Check deze daarom regelmatig op wijzigingen.

De laatste wijzigingen zijn doorgevoerd in januari 2022.

Pin It on Pinterest